Het traject

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

We starten met een uitgebreide telefonische intake. Daarna besluit je om met de loopbaanadviseur verder te starten en ontvang je een intakeformulier en je eerste huiswerkopdracht.

Wat bespreken we tijdens de intake

Jouw situatie in je werk en in je leven.
Wat is de aanleiding om met dit loopbaantraject te starten.
Waar ben je naar op zoek en wat wil je bereikt hebben na de 3 gesprekken.

De gesprekken

Wie ben ik?
Je beschrijft aan de hand van een huiswerkopdracht je werk- en levenservaring. Tijdens ons gesprek wordt dit onderwerp uitgediept en besproken.
Je ontdekt hierin bepaalde patronen, competenties en behoeften.

Wat kan ik?
Welke kwaliteiten en vaardigheden heb je ontwikkeld en wat wil je daarmee?
Wil je nieuwe vaardigheden gaan ontwikkelen?

Wat wil ik?
Aan de hand van de inzichten uit de eerdere gesprekken gaan we op zoek naar de eisen die jij stelt aan werk, zoals arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke. Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of sites waar kennis over deze zaken te halen is.

Wanneer het over een levensthema wordt besproken hoe je situaties anders leert aanpakken en welke manier van communiceren daarbij past.

Wat kun je doen om een volgende stap te maken in je zoektocht.

Jouw rol

Je neemt de verantwoordelijkheid om met jezelf aan de slag te gaan. Dat laat je zien door een actieve houding en de bereidheid de opgedragen opdrachten te maken.

Na ieder gesprek maak jij een kort verslag van je ontdekkingen, inzichten en bewustwording. Dit verslag wordt opgenomen in het eindverslag dat je ontvangt van de loopbaanadviseur na afronding van de 3 gesprekken.

Afrondend maak jij een plan van aanpak waarin de volgende punten worden meegenomen:

  • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
  • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
  • Welk doel je voor ogen hebt en wanneer je dat bereikt wilt hebben?